O spoločnosti
Vytlačiť tútor stranu

 

Chcete si overiť stav najazdených kilometrov pred kúpov vozidla (stočené kilometre)?

Hľadáme pracovníka na pozíciu

Kontrolný technik STK 

 • vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel
 • rozširovanie si svojej odbornej spôsobilosti kontrolného technika STK a technika emisnej kontroly

Miesto

 • STEKO,s.r.o.  , Vranov nad Topľou

Podmienky:

 • vodičský preukaz všetkých skupín a podskupín
 • požadovanú prax v odbore automechanik- autoelektrikár
 • opravár poľnohospodárskych strojov
 • výpis z registra trestov bez záznamu

Ponúkame:

 • preplatenie školení a skúšok 

Pošlite svoj štruktúrovaný životopis na e-mail  info@stkvranov.sk 

 

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, vitajte na našich stránkach

 

Naša firma prevádzkuje na základe oprávnenia

 • stanicu technickej kontroly
 • pracovisko emisnej kontroly 
 • pracovisko kontroly originality.
Všetky činnosti vykonávame na profesionálnej úrovni s dôrazom na spokojnosť nášho zákazníka. Sme presvedčení, že naše služby prispejú k bezproblémovému užívaniu vášho vozidla a umožnia vám najazdiť veľa šťastných kilometrov bez nehody.

 

KONTAKT
                                 STEKO, s.r.o.
                         
Toplianska 2725/2
                    093 01  Vranov nad Topľou
webové sídlo : www.stekovranov.sk
Tel. :                 0918 700 500
E-mail :          info@stekovranov.sk


OBCHODNÉ
INFORMÁCIE

I
ČO :              44 503 806
IČ DPH :          SK2022715893


REGISTRÁCIA
Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 20888/P.


KONTAKTNÉ OSOBY
Vedúci STK                         0905 283 709
Zástupca vedúceho STK       0907 900 940
Príjem STK                          0918 700 500 , 0915 391 612
Konatelia spoločnosti            Mgr. Lacký Peter              0905 551 995
                                        Ing. Bačík Róbert              0905 283 709               AKO NÁS NÁJDETE

Naša prevádzka STEKO je ľahko dostupná z hlavnej cesty (obchvat Vranova, cesta č. 18 smer Humenné) na ulici TOPLIANSKEJ (pri starej STS, vedľa nového PRIEMYSELNÉHO PARKU).

 

Zo smeru   PREŠOV

                   KOŠICE

                   TREBIŠOV

pokračovaním po ceste č. 18, cez križovatku vedľa TESCA po obchvate Vranov, po 500 m na pravej strane je STK - Steko s.r.o.

 

Zo smeru   HUMENNÉ

                   MICHALOVCE

                   STROPKOV

pokračovaním po ceste č. 18 (obchvat Vranova smerom na Prešov, po ľavej strane pred TESCOM) nás nájdete.

 

PONUKA NAVIAC

 • Bezplatná pripomienka termínu TK, EK a KO

   POŠLEME VÁM SMS, alebo e-mail (je potrebný len Váš súhlas a Váš kontakt).

 • Pred kontrolou Vás usadíme v príjemných priestoroch s nápojovými automatmi a televízorom. 

 • Vaše vozidlo zatiaľ čaká na dostatočne veľkom parkovisku. Služby Vám poskytne kompetentný a ústretový personál, ktorý sa výborne orientuje v odbornej problematike a legislatíve.

 • Na našom pracovisku za zvýhodnené ceny môžete zakúpiť :
  bezpečnostnú reflexnú vestu,
  autolekárničku,
  -  prenosný výstražný trojuholník.

 • V susedstve sa nachádzajú veľké nákupné centrá, kde môžu nájsť rozptýlenie Vaši blízky, kým skontrolujeme Vaše vozidlo, či je bezpečné a ekologické.

 

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať motoristom kvalitné služby na vysokej technickej úrovni s dôrazom na korektný prístup a spokojnosť zákazníka.