Cenník kontroly originality
Vytlačiť tútor stranu


Základná kontrola originality *
Popis vozidiel Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Malé motocykle L1e a L2e
55,00
Motocykle, trojkolky, štvorkolky a snežné skútre L3e a L7e , Ls 65,00
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t M 65,00

Autobusy do 5t 

M2
135,00
Autobusy nad 5t M3 145,00

Nákladné vozidlá do 3,5t

N1 75,00

Nákladné vozidlá od 3,5t do 12t

N2
125,00

Nákladné vozidlá nad 12t

N3 145,00
Prípojné vozidlá do 3,5t  O1, O2 75,00
Prípojné vozidlá nad 3,5t O3, O4 85,00
Kolesové traktory T1, až T5 125,00
Pásové traktory a pracovné stroje C1 až C5, Ps, Pn 125,00
Prípojné vozidlá za traktorom a ťahané vymeniteľné zariadenia R1 až R4, S1 až S2 75,00
Terénne vozidlá - Príplatok +G (M1G a N1G) + 10,00 
* Cena je uvedená bez nálepiek. V cene je zahrnutý odborný posudok o kontrole originality

Opakovaná kontrola **
Popis vozidiel Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Bez overenie pravosti dokladov Všetky kategórie 20,00
S overením pravosti dokladov Všetky kategórie 30,00

** Opakovaná kontrola je zameraná na odstránenie chýb zistených pri základnej kontrole a to do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly, okrem chýb, ktoré majú vplyv na výsledok kontroly.

Súvisiace administratívne služby


Popis vozidiel Kategória vozidiel Cena (eur)
s DPH
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky Všetky kategórie 3,00
Sada bezpečnostných nálepiek 6 kusov (M3 KO) M2, M3 7,00
Sada bezpečnostných nálepiek 6 + 6 kusov (M3 KO) M1, N1 14,00
Kontrolná bezpečnostná nálepka – náhradná (M3 KO) M1, N1, M2, M3
4,00
Kontrolná bezpečnostná nálepka 3 kusy (MS ND) L, O, T, R, S, C, P, N2, N3 7,00
Kontrolná bezpečnostná nálepka – náhradná (MS ND) L, O, T, R, S, C, P, N2, N3 4,00
Bezpečnostná nálepka QR M, N, T, C, P 4,00
Administratívna kontrola *** Všetky kategórie 75 %

 *** Administratívna kontrola sa vykonáva pri kontrole nového vozidla zakúpeného v zahraničí a pri poškodení alebo strate nálepky na žiadosť vlastníka alebo držiteľa vozidla alebo rozhodnutia Okresného úradu dopravy.