Cenník technických kontrol
Vytlačiť tútor stranu


Pravidelné kontroly v plnom rozsahu 
Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Motocykle, trojkolky, štvorkolky, Snežné skútre L3e až L7e , Ls
10,00
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t M1, M1G N1, N1G 20,00
Nákladné vozidlá nad 3,5t a autobusy N2, N3, M2, M3 40,00
Kolesové traktory T1, T2, T3, T4, T5 30,00
Prípojné vozidlá a ťahané vymeniteľné zariadenia do 3,5t  O2, R1, R2, S1 10,00
Prípojné vozidlá a ťahané vymeniteľné zariadenia nad 3,5t O3, O4, R3, R4, S2 20,00
Pásové traktory a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps, Pn 40,00

Opakované kontroly  
Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Zľava 80% z ceny za pravidelnú a administratívnu kontrolu podľa kategórie * Všetky kategórie   80 %
Zľava 50% z ceny za pravidelnú a administratívnu kontrolu podľa kategórie ** Všetky kategórie   50 %

* Zľava na opakovanú TK platí pri opakovanej kontrole do 60 dní od vykonania TK s výsledkom dočasne spôsobilý alebo nespôsobilý na pracovisku STEKO, s.r.o. Po tomto termíne sa musí vykonať TK pravidelná v plnom rozsahu.

** Zľava na opakovanú TK platí pri opakovanej kontrole do 60 dní od vykonania TK s výsledkom dočasne spôsobilý alebo nespôsobilý.  Po tomto termíne sa musí vykonať TK pravidelná v plnom rozsahu.

 

Zvláštne kontroly

Popis Kategória vozidiel Cena (eur)
s DPH
Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu Všetky kategórie   10,00  

 

Súvisiace administratívne služby

Popis Kategória vozidiel Cena (eur)
s DPH
Administratívna kontrola Všetky kategórie
5,00
Príplatok - jednotlivo dovezené vozidlo *** Všetky kategórie + 10,00
Príplatok - vozidlo s pohonom LPG, LNG, CNG, ETANOL ****
Všetky kategórie +  5,00
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky Všetky kategórie 3,00
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o TK Všetky kategórie 2,00
Vystavenie Opisu protokolu o TK Všetky kategórie 5,00

*** Cena za kontrolu je zhodná s cenou za pravidelnú TK podľa jednotlivej kategórie + PRÍPLATOK za doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze.

**** Cena za kontrolu je zhodná s cenou za pravidelnú, zvláštnu a opakovanú TK podľa jednotlivej kategórie + PRÍPLATOK za vozidlo s pohonom LPG, LNG, CNG, ETANOL.