Kedy na kontrolu originality?
Vytlačiť tútor stranu

 
KO sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla :
   
1. na jeho žiadosť, 
 
2. na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch:
• žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
• oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
• oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.
 
  
Kedy je potrebné absolvovať KO ?
 
• pri jednotlivo dovezených vozidlách zo zahraničia,
• pri odhlásení vozidla na export,
• pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
• pri zmene farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
• po neprihlásení vozidla do 30 dní od odhlásenia z evidencie. 
 
 
Komu slúži KO 
 
1. kupujúcemu – eliminuje riziko zakúpenia zmanipulovaného vozidla, 
 
2. predávajúcemu – bezproblémový predaj, maximálna predajná cena,
 
3. poisťovacím spoločnostiam – znižuje straty z poisťovacích podvodov,
 
4. leasingovým spoločnostiam – znižuje riziko podvodov, chráni financie.