Kontakt
Vytlačiť tútor stranu

Poštová adresa:

    Toplianska 2725/2

    09301 Vranov nad Topľou

Telefón:

      +421 918 700 500

e-mail:

    info@stekovranov.sk

Vedúci:

    Ing. Róbert Bačík     

    +421 905 283 709

IČO: 44 503 806

DIČ: 202 271 5893

IČ-DPH: SK 202 271 5893

Obchodný register okresného súdu Prešov oddiel Sro, Vložka č. 20888/P