Lehoty technických kontrol
Vytlačiť tútor stranu

Popis vozidla Kategórie vozidiel Pravidelná TK
Malé motocykle

L3eA1, L4eA1, L6e – do 125cm3, O2, R2

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky

Motocykle, štvorkolky, osobné a malé nákladné vozidlá L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e – nad 125cm3, L7e, M1, N1, T, R3, R4

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

Nákladné vozidlá a prípojné vozidlá M2, N2, N3,
O3, O4

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Autobusy M3

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov

Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, sanitné vozidlá, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu M1 až M3,
N1 až N3 

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Vozidlá používané v autoškole a ako výcvikové vozidlá

L1e až L7e,
M1 až M3,
N1 až N3,
O1 až O4,
T1 až T5, 
R1 až R4

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

 

       Technickej kontrole pravidelnej nepodliehajú kategórie vozidiel: O1, L1e, L2e