Obsah autolekárničky
Vytlačiť tútor stranu

Dňa 1. mája 2009 vstúpila do účinnosti vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Obsahovo je prepojená na Vyhlášku č. 578/2006 Z. z. § 1 odst. 8 a 9, ktorou sa ustanovujú podrobnosti zákona č. 725/2004 Z. z. § 21 odst. 4.

Obal nových lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 (4) cm.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako :

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Lekárničky podľa nových predpisov musia obsahovať tzv. „Kartu prvej pomoci“. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.


Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel :

 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motocykle, trojkolky, štvorkolky),
 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (osobné vozidlá do 3,5t, nákladné vozidlá, traktory, pásové traktory a pracovné stroje samohybné),
 • lekárničky kategóriu motorových vozidiel M2, M3 (autobusy).


Motorové vozidlá M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 musia mať lekárničku pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3 v počte dva kusy.

 

Obsah lekárničky pre kategóriu L3e až L5e a L7e :

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks,
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks,
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks,
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks.

 
Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks,
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks,
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm.

 

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks,
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks,
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks.

 

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks,
 2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks.

 

 Obsah lekárničky pre kategóriu M1, N, T, C a Ps
 
Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks,
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks,
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks,
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks,
 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks.

 

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks,
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks,
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks.

 

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks,
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks,
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks,
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks.

 

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks,
 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks,
 3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks.

 

Obsah lekárničky pre kategóriu M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks,
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks,
 3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks,
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks,
 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks.

 

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks,
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks,
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks,
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks.

 

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 6 ks,
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 6 bal. á 5 ks,
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 3 ks,
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 3 ks.

 

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 6 ks,
 2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu).